Οπτικοακουστικό υλικό από προηγούμενες εκδηλώσεις της RoadShow events

Δεξιώσεις γάμων

https://www.youtube.com/watch?v=pWXnakKOpWE

Βίντεο από προηγούμενες γαμήλιες εκδηλώσεις

Φωτογραφίες από προηγούμενες γαμήλιες εκδηλώσεις